informācija vecākiem

Sporta pārvaldes pārraudzībā darbojas četras sporta skolas
Liepājas Sporta spēļu skola (basketbols, volejbols, vieglatlētika, hokejs),
Liepājas Futbola skola (futbols),
Liepājas Tenisa sporta skola (teniss),
Liepājas Kompleksā sporta skola (peldēšana, bokss, šahs, mākslas vingrošana,
galda teniss, džudo cīņa, sambo, grieķu-romiešu cīņa)

Vecāku līdzfinansējuma maksa ir noteikta saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 7.jūlija lēmumu Nr.243 „Par saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmās”.


Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 7.jūlija Saistošie noteikumi
nr.9 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes
un interešu izglītības sporta programmas”

 Apskatīt dokumentu Attaisnojuma dokumentus par veiktajiem vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iespējams pievienot Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un iekļaut attaisnotajos izdevumos.

 Apskatīt dokumentu Jauno audzēkņu uzņemšana Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātājās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 2017./2018. mācību gadā.

 Apskatīt dokumentu 

Sporta pārvalde vērš vecāku uzmanību uz to, ka līdzfinansējuma maksājums veicams tikai bezskaidras naudas
veidā – iemaksājot bankā vai veicot pārskaitījumu interneta bankā uz Sporta pārvaldes rekvizītiem

LPPI „Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”
Reģistrācijas numurs: 90000291763
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Banka: a/s SEB Banka, UNLALV2X
Konta numurs: LV15UNLA0050014948863

Veicot maksājumu obligāti norādāms sporta skolas audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, sporta veids.

Sporta pārvalde nodrošina pakalpojumu – rēķinu izsūtīšana uz e-pastu, ja vēlaties saņemt rēķinu par
līdzfinansējuma maksājumu savā e-pastā, rakstiet vai zvaniet:


Grāmatvede Iveta Bunka
Tālrunis: 634 26915, 26117016
E-pasts: sporta.rekini@liepaja.lv
E-pasts: iveta.bunka.sports@liepaja.lv

Vadītāja vietniece Evija Mūrniece
Tālrunis: 634 24560, 29187872
E-pasts: evija.murniece@liepaja.lv
E-pasts: sporta.parvalde@liepaja.lv