Treneri


Basketbola treneri:

Ināra Biciņa25999988bicinara@inbox.lv
Raitis Dzelme28892888raitisdzelme@inbox.lv
Valda Jureviča28298283valda.jurevica@inbox.lv
Egita Lāce29489300egitalace@inbox.lv
Krists Pīternieks29887639krists.piternieks@gmail.com
Kaspars Mājenieks22025961kaspars.majenieks@gmail.com
Armands Misus29161302armands_misus@inbox.lv
Arvis Steckis26488480stck@inbox.lv
Artis Birze28251793artisbirze@inbox.lv
Niks Lagzdiņš29868450niks.lagzdins93@gmail.com
Rolands Silnieks20212426silnieksrolands@inbox.lv
Kristīna Petermane29849407kristina.cirsa87@gmail.com

Volejbola treneri:

Inga Čandere28257235inga.jansone2@inbox.lv
Gints Juriks29199774gintsjuriks@inbox.lv
Inguna Valdmane29143987jonsons3@tvnet.lv
Gatis Špakovskis29397797gatis.spakovskis@loc.lv
Pauls Juriks28440619jurikspauls@gmail.com

Vieglatlētikas treneri:

Vjačeslavs Goļinskis26758555ziemslavik@inbox.lv
Gundega Kristvalde29384650gundegakristvalde@inbox.lv
Diāna Lauva29228160diana.lauva@liepajassports.lv
Daiga Stumbre26072711stumbre34@inbox.lv
Aivars Vērdiņš29779671aivarsverdins@inbox.lv
Juris Zilvers26266624zilvers.juris@gmail.com
Marta Kravčenko26420788marta.kravcenko@gmail.com

Hokeja treneri:

Maksims Bogdanovs28811178mxax@inbox.lv
Aleksandrs Cicurskis29671160
Igors Ļebedevs26523184igorsliepaja@inbox.lv
Guntis Pujāts22588588pujatsguntis@inbox.lv
Reinis Repšs29459100renux75@inbox.lv
Nikolajs Siļčonoks28802048nikolajs.silconoks@inbox.lv
Romāns Ņekļudovs29663252nekludov1995@mail.ru
Toms Tiļļa27842001toms91lat@gmail.com
Kārlis Liepiņš27015007karlis.liepins5@inbox.lv
Ričards Antons22066367ricards.antons@gmail.com

Kontakti

Direktors

Guntars Kikučs29235458guntars.kikucs@liepaja.lv

Direktora vietniece

Aija Kalnīte63427473aija.kalnite@liepaja.lv
Ieva Lanka63427473ieva.lanka@liepaja.lv

Basketbola un volejbola nodaļu metodiķe

Elita Platača29233214elita.plataca@liepaja.lv

Vieglatlētikas nodaļas metodiķe

Diāna Lauva29228160diana.lauva@liepaja.lv

Hokeja nodaļas metodiķis

Kārlis Liepiņš27015007karlis.liepins@liepaja.lv

Lietvedības sekretāre

Anita Lībere63427473lsss@liepaja.lv

Saimniecības daļas vadītājs

Toms Mackars63427473toms.mackars@liepaja.lv

Medicīnas māsas

Rima Lagzdiņa29767124
Ieva Zakovica26423500
Gita Freiberga26488224
Inese Freidenfelde 26385497


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
Liepājas Sporta spēļu skola
Reģ.Nr. 3071902139
Adrese: Brīvības ielā 39, Liepāja, LV-3401 (Liepājas Olimpiskais centrs)
2. stāvs - 236 kabinets
Tālrunis: 2 9233214, 634 27473
Fakss: 634 27473
E-pasts: lsss@liepaja.lv
Darba laiks: Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00

sporta spēļu skola

Liepājas sporta spēļu skola ir Liepājas pilsētas Domes dibināta izglītības iestāde un realizē profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmas – basketbolā, volejbolā, vieglatlētikā un hokejā.

 Kontakti   Treneru saraksts 

 Izglītojamo uzņemšana 

Liepājas Bērnu Jaunatnes basketbola sporta skola dibināta 1973.gada 15.jūlijā, direktors V.Mangalis. Laikā no 1977.gada – 1982.gadam BJBSS direktora amata pienākumus pilda E.Sprūde. 1975.-1977.gadā labākie treneri: L.Alpe-Lūka, E.Sprūde, G.Krūmiņš. Ar 1982. gada 1.septembri pārcelts darbā sporta skolā par direktoru M.Bernāts. Labākie sportisti Guntars Vētra (1967.dzim.s. g.), treneris G.Krūmiņš.


Ar 2004.gada 15.maiju Liepājas Basketbola skolā direktora amatā iecelts A.Košeļevs. Labākie sportisti: basketbolists Artūrs Štālbergs (1987.dzimš.g.), Mareks Jurevičus (1985.dzimš.g.), basketboliste S.Niedola (1991.dzimš.g.).


Līdz 2009.gada 31.augustam skola realizēja profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas basketbolā. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.144 tiek mainīts iestādes nosaukums „Liepājas Basketbola skola” uz „LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA” un skola sāk īstenot profesionālās ievirzes programmas volejbolā un basketbolā.


Pēc Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.278 „Par profesionālās ievirzes porta izglītības iestāžu reorganizāciju”, nolēma reorganizēt Liepājas sporta skolu „Daugava”, pievienojot to LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAI un ar 2009.gada 15.septembri turpināt realizēt profesionālās ievirzes programmu vieglatlētikā. Vieglatlētikas nodaļai ir sava mājas lapa - vieglatletika.lsss.lv.