Treneri

Basketbola treneri:

Armands Misus29161302treneris
Valda Jureviča28298283trenere
Līga Alilujeva26874746trenere
Ināra Biciņa25999988trenere
Dace Grūbe26462921trenere
Arvis Steckis26488480treneris
Raitis Dzelme28892888treneris
Kristīne Cirša29849407trenere
Egita Lāce29489300trenere
Kaspars Mājenieks22025961treneris
Alise Strausa27745834trenere

Volejbola treneri:

Gints Juriks29199774treneris
Ingūna Valdmane29143987trenere
Inga Jansone28257235trenere

Vieglatlētikas treneri:

Vjačeslavs Aloncevs26755609treneris
Vjačeslavs Goļinskis26758555treneris
Marina Alonceva29684070trenere
Daiga Stumbre26072711trenere
Diāna Lauva29228160trenere
Aivars Vērdiņš29779671treneris
Reinis Rozītis29733392treneris

 

Futbola treneri:

Vladimirs Draguns25302195treneris
Ingus Lukovičs28225851treneris
Aleksandrs Daņilovs28259575treneris
Jānis Reguzovs27194711treneris
Jānis Zuntners29977751treneris
Jānis Segliņš29712683treneris
Aleksandrs Stepanovs28214418treneris
Viktors Spole29622872treneris
Aivars Sveilis29906023treneris
Rolands Pocjutis25905430treneris
Viktors Dobrecovs29438601treneris
Dzintars Kazaks26446799treneris

Hokeja treneri:

Toms Strauss22164423treneris
Igors Ļebedevs26523184treneris
Aleksandrs Cicurskis29671160treneris
Maksims Bogdanovs28811178treneris
Nikolajs Siļčonoks28802048treneris
Nauris Grīnvalds27025446treneris

Kontakti

Direktors

Arturs Košeļevs29272245arturs.koselevs@liepajassports.lv

Direktora vietniece izglītības jomā

Aija Kalnīte63427473aija.kalnite@liepajassports.lv

Direktora vietnieks izglītības jomā

Dzintars Kazaks26446799dzintars.kazaks@liepajassports.lv

Basketbola, volejbola metodiķe

Elita Platača29233214elita.plataca@liepajassports.lv

Vieglatlētikas metodiķe

Diāna Lauva29228160diana.lauva@liepajassports.lv

Hokeja metodiķe

Alise Strausaalise.strausa@liepajassports.lv

Lietvedības sekretāre

Anita Lībere63427473lsss@liepajassports.lv

Saimniecības daļas vadītājs

Ainis Suhins

Medmāsa

Sevda Kerimova
Baiba Feldmane


Adrese: Brīvības iela 39, Liepājā, LV-3401
Tālrunis/fakss: 63427473
Mobilais: 29233214
E-pasts: lsss@liepajassports.lv

sporta spēļu skola

Liepājas sporta spēļu skola ir Liepājas pilsētas Domes dibināta izglītības iestāde un realizē profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmas – basketbolā, volejbolā un vieglatlētikā.

 Kontakti   Treneru saraksts 

Liepājas Bērnu Jaunatnes basketbola sporta skola dibināta 1973.gada 15.jūlijā, direktors V.Mangalis. Laikā no 1977.gada – 1982.gadam BJBSS direktora amata pienākumus pilda E.Sprūde. 1975.-1977.gadā labākie treneri: L.Alpe-Lūka, E.Sprūde, G.Krūmiņš. Ar 1982. gada 1.septembri pārcelts darbā sporta skolā par direktoru M.Bernāts. Labākie sportisti Guntars Vētra (1967.dzim.s. g.), treneris G.Krūmiņš.


Ar 2004.gada 15.maiju Liepājas Basketbola skolā direktora amatā iecelts A.Košeļevs. Labākie sportisti: basketbolists Artūrs Štālbergs (1987.dzimš.g.), Mareks Jurevičus (1985.dzimš.g.), basketboliste S.Niedola (1991.dzimš.g.).


Līdz 2009.gada 31.augustam skola realizēja profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas basketbolā. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.144 tiek mainīts iestādes nosaukums „Liepājas Basketbola skola” uz „LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA” un skola sāk īstenot profesionālās ievirzes programmas volejbolā un basketbolā.


Pēc Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.278 „Par profesionālās ievirzes porta izglītības iestāžu reorganizāciju”, nolēma reorganizēt Liepājas sporta skolu „Daugava”, pievienojot to LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAI un ar 2009.gada 15.septembri turpināt realizēt profesionālās ievirzes programmu vieglatlētikā. Vieglatlētikas nodaļai ir sava mājas lapa - www.vieglatletika-liepaja.lv. Futbola nodaļas mājas lapa - www.liepajas-futbols.lv.