Treneri


Basketbola treneri:

Ināra Biciņa25999988bicinara@inbox.lv
Raitis Dzelme28892888raitisdzelme@inbox.lv
Valda Jureviča28298283valda55@inbox.lv
Egita Lāce29489300egitalace@inbox.lv
Zintis Lākutis29466259zintislakutis@inbox.lv
Kaspars Mājenieks22025961kaspars.majenieks@gmail.com
Armands Misus29161302armands_misus@inbox.lv
Arvis Steckis26488480stck@inbox.lv
Artis Birze28251793artisbirze@inbox.lv

Volejbola treneri:

Inga Jansone28257235inga.jansone2@inbox.lv
Gints Juriks29199774gintsjuriks@inbox.lv
Ingūna Valdmane29143987jonsons3@tvnet.lv
Gatis Špakovskis29397797gatis.spakovskis@loc.lv
Pauls Juriks28440619jurikspauls@gmail.com

Vieglatlētikas treneri:

Vjačeslavs Goļinskis26758555ziemslavik@inbox.lv
Gundega Kristvalde29384650gundegakristvalde@inbox.lv
Diāna Lauva29228160diana.lauva@liepajassports.lv
Daiga Stumbre26072711stumbre34@inbox.lv
Aivars Vērdiņš29779671aivarsverdins@inbox.lv
Anna Dimante20366455dimante.anna@gmail.com

Hokeja treneri:

Maksims Bogdanovs28811178mxax@inbox.lv
Aleksandrs Cicurskis29671160
Igors Ļebedevs26523184igorsliepaja@inbox.lv
Guntis Pujāts22588588pujatsguntis@inbox.lv
Reinis Repšs29459100renux75@inbox.lv
Nikolajs Siļčonoks28802048nikolajs.silconoks@inbox.lv
Toms Strauss22164423tomsstrauss@inbox.lv
Bruno Zabis20090985brunozabis@inbox.lv
Ričards Antons22066367ricards.antons@gmail.com

Kontakti

Direktors

Arturs Košeļevs29272245arturs.koselevs@liepajassports.lv

Direktora vietniece izglītības jomā

Aija Kalnīte63427473aija.kalnite@liepajassports.lv

Direktora vietniece izglītības jomā

Alise Strausa63427473alise.strausa@liepajassports.lv

Basketbola, volejbola metodiķe

Elita Platača29233214elita.plataca@liepajassports.lv

Vieglatlētikas metodiķe

Diāna Lauva29228160diana.lauva@liepajassports.lv

Lietvedības sekretāre

Anita Lībere63427473lsss@liepajassports.lv

Saimniecības daļas vadītājs

Ainis Suhins

Medmāsa

Agata Pese27171811aguliss@inbox.lv
Gita Freiberga26488224(Ledus halle)
Inese Freidenfelde 26385497(Ledus halle)


Adrese: Brīvības iela 39, Liepājā, LV-3401
Tālrunis/fakss: 63427473
Mobilais: 29233214
E-pasts: lsss@liepajassports.lv

sporta spēļu skola

Liepājas sporta spēļu skola ir Liepājas pilsētas Domes dibināta izglītības iestāde un realizē profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmas – basketbolā, volejbolā, vieglatlētikā un hokejā.

 Kontakti   Treneru saraksts 

 LSSS Pašnovērtējuma ziņojums 

Liepājas Bērnu Jaunatnes basketbola sporta skola dibināta 1973.gada 15.jūlijā, direktors V.Mangalis. Laikā no 1977.gada – 1982.gadam BJBSS direktora amata pienākumus pilda E.Sprūde. 1975.-1977.gadā labākie treneri: L.Alpe-Lūka, E.Sprūde, G.Krūmiņš. Ar 1982. gada 1.septembri pārcelts darbā sporta skolā par direktoru M.Bernāts. Labākie sportisti Guntars Vētra (1967.dzim.s. g.), treneris G.Krūmiņš.


Ar 2004.gada 15.maiju Liepājas Basketbola skolā direktora amatā iecelts A.Košeļevs. Labākie sportisti: basketbolists Artūrs Štālbergs (1987.dzimš.g.), Mareks Jurevičus (1985.dzimš.g.), basketboliste S.Niedola (1991.dzimš.g.).


Līdz 2009.gada 31.augustam skola realizēja profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas basketbolā. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.144 tiek mainīts iestādes nosaukums „Liepājas Basketbola skola” uz „LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA” un skola sāk īstenot profesionālās ievirzes programmas volejbolā un basketbolā.


Pēc Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.278 „Par profesionālās ievirzes porta izglītības iestāžu reorganizāciju”, nolēma reorganizēt Liepājas sporta skolu „Daugava”, pievienojot to LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAI un ar 2009.gada 15.septembri turpināt realizēt profesionālās ievirzes programmu vieglatlētikā. Vieglatlētikas nodaļai ir sava mājas lapa - vieglatletika.lsss.lv.