No vēstures

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” ir Liepājas pilsētas domes struktūrvienība, kas risina pašvaldības kompetencē esošos sporta jautājumus un nodrošina Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbu.

No 2000.gada 13.jūlija, kad notika Fiziskās kultūras un sporta nodaļas reorganizācija, Sporta pārvalde ieguva savu pašreizējo statusu un darbojas, saskaņā ar Liepājas Domes apstiprinātu nolikumu.

2004.gada februārī pēc Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes reorganizācijas, Liepājas piecas sporta skolas tika iekļautas Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes struktūrā, izveidojot vienotu grāmatvedības organizācijas sistēmu.

2009.gadā, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes lēmumu, tika uzsākta Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu sistēmas reorganizācija, kā pirmo reorganizējot Liepājas sporta skolu „Daugava”, nododot vieglatlētikas programmas realizāciju Liepājas Sporta spēļu skolai, bet futbola programmas īstenošanu uzticot SIA „Sporta Klubs Liepājas Metalurgs”.

Kopš 2011.gada janvāra Liepājā darbojās trīs sporta skolas. Liepājas Sporta spēļu skola (basketbols, volejbols, vieglatlētika), Liepājas Tenisa sporta skola (teniss), Liepājas Kompleksā sporta skola (brīvā cīņa, grieķu–romiešu cīņa, džudo cīņas nodaļa, galda teniss, bokss, peldēšana, smaiļošana un kanoe airēšana, mākslas vingrošana, sporta vingrošana).

No 2014.gada 1.janvāra profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu “futbols” un “hokejs” realizāciju no SIA “Sporta Klubs Liepājas Metalurgs” pārņēma Liepājas Sporta spēļu skola, nodrošinot programmu realizācijas nepārtrauktību un saglabājot futbola un hokeja treneru darba vietas.

2015.gada 5.novembrī ar Liepājas pilsētas domes lēmumu “Par futbola sporta skolas izveidi Liepājā” tika nolemts izveidot Liepājas Futbola skolu, lai pilnveidotu futbola organizācijas struktūru un futbola sporta veida attīstību ilgtermiņā, kas darbību uzsāka 2016.gada 4.janvārī.

Kopējais audzēkņu skaits pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs ir ap 3070, privātajā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Liepājas Florbola skola – ap 150 audzēkņi, katru pusgadu obligātās peldēt apmācības programmā 2 klašu skolēniem tiek iesaistīti ap 300 vispārizglītojošo skolu audzēkņi, paralēli tam, Liepājas klubos ar dažādiem sporta veidiem, īstenojot bērnu un jauniešu sporta programmas, nodarbojas vairāk kā 1000 jauno liepājnieku.

2015.gadā piedaloties Eiropas Sporta pilsētu asociācijas (ESPA) konkursā, Liepāja kā pirmā Baltijas reģiona pilsēta saņēmusi augsto komisijas novērtējumu un titulu “Eiropas Sporta pilsēta 2016”. ESPA augstais novērtējums ir apliecinājums tam, ka Liepājas pilsētas infrastruktūras attīstībā ieguldītie līdzekļi un darbs, kā arī pieņemtie lēmumi ir bijuši pareizi un darboties spējīgi.

Kontakti

Vadītāja pienākumu izpildītājs
Elans Strazdiņš - 634 24442, 29256364
elans.strazdins@liepaja.lv
Vadītāja vietniece
Evija Mūrniece - 634 24560, 29187872
evija.murniece@liepaja.lv
Ārējo sakaru speciālists
Mārtiņš Kirma - 26549567
martins.kirma@liepaja.lv
Projektu vadītājs
Kaspars Rolavs - 20066998
kaspars.rolavs@liepaja.lv
Starptautisko projektu vadītājs
Kristaps Reinfelds - 29469941
kristaps.reinfelds@liepaja.lv
Juriste
Agnese Grinhagena - 634 24460
agnese.grinhagena@liepaja.lv
Galvenā grāmatvede
Antra Mūrniece - 634 26916, 26117016
antra.murniece@liepaja.lv
Vecākā grāmatvede
Ilga Ščukina - 634 26913
ilga.scukina@liepaja.lv
Vecākā grāmatvede
Daiga Vecbaštika - 634 26915
daiga.vecbastika@liepaja.lv
Grāmatvede
Iveta Bunka - 634 26915, 26117016
iveta.bunka.sports@liepaja.lv
Grāmatvede
Aija Ozoliņa - 634 26915
aija.ozolina@liepaja.lv


Sporta pārvaldes adrese:
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas Nr.: 90000291763
PVN reģistrācijas numurs: LV90000291763
Fakss: 634 24461

urbact

URBACT finansējums tiek piešķirts Eiropas programmu apguvei un pieredzes apmaiņai, lai veicinātu pilsētu ilgtspējīgu attīstību. “Vital Cities” ir projekts, kura mērķis ir uzlabot sabiedrības sociālo iekļaušanos, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu caur sporta veicināšanu pilsētā. Projekts paredz, ka sabiedrības vajadzību apmierināšanai tiek izmantoti inovatīvi pilsētvides risinājumi, fiziskas iekārtas, kā arī nodrošināti atbilstoši pasākumi un pakalpojumi.

Aktīvs dzīvesveids veicina pozitīvu sociālo kohēziju, vispārēju labklājības un ekonomisko uzplaukumu pilsētas un kopienās. Tomēr mūsdienās, pilsētas saskaras ar nopietnām problēmām ar ekonomisko, sociālo un sabiedrības veselību. Pieaugošs skaits cilvēku, kas bieži un ilgi slimo, kas ir rezultāts sēdošam dzīvesveidam un sociālajai atstumtībai.

sporta pārvalde

Sporta pārvaldes galvenie pienākumi ir: Veidot Liepājas pilsētas apstākļiem un tradīcijām atbilstošu sporta sistēmu; Nodrošināt Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbību; Pārraudzīt Liepājas pilsētas sporta bāžu stāvokli, veicināt to labiekārtošanu, organizēt to rekonstrukciju un remontus; Nodrošināt dažādu sporta veidu attīstību; Organizēt un koordinēt dažādu sporta sacensību norisi pilsētā; Veicināt un atbalstīt Liepājas sportistu līdzdalību augsta līmeņa valsts un starptautiskās sacensībās.

 Informācija par atlīdzību   Mūsu kontakti   No vēstures 
 Dalība URBACT projektā "Vital Cities"    Nolikums par formas tērpu izmantošanu 

Pasākumi, kuru organizēšanā iesaistījusies Sporta pārvalde
Sporta pārvalde sadarbībā ar Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, sporta klubiem un biedrībām katru gadu kopīgi organizē dažādus jau par tradicionāliem uzskatāmus sporta pasākumus:

  • Starptautiskas sacensības basketbolā - Pasaules un Eiropas čempionātus;
  • EYBL (Eiropas jaunatnes basketbola līgas) posmu sacensības dažāda vecuma jauniešiem;
  • Autoralliju „Kurzeme”;
  • Starptautiskās sacensības vindsērfingā;
  • Starptautiskais šaha turnīrs „Liepājas Rokāde”;
  • Eiropas Tenisa asociācijas kausa izcīņas sacensības tenisā;
  • Ūdens motosporta sacensības;
  • Sporta laureāts, kas katru gadu tradicionāli notiek janvāra beigās vai februārī;
  • Liepājas pilsētas amatieru sacensības futbolā, volejbolā un basketbolā.

Sporta nozarē nozīmīgākais pasākums, kurā tiek sveikti veiksmīgākie pilsētas sportisti, treneri, sporta komandas, sporta mecenāti u.c. ar sportiskām norisēm saistīti cilvēki - “Sporta laureāts”.

Nozīmīgi
2011.gada septembrī, piedaloties Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā konkursā, Liepājas pašvaldība izcīnīja tiesības organizēt Liepājā "Latvijas III Olimpiādi", kas notika 2012.gada 6.-8 .jūlijā.
2012.gada oktobrī, piedaloties Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā, Ventspils pašvaldība izcīnīja tiesības organizēt "Latvijas Jaunatnes olimpiādi" un deva iespēju Liepājas pilsētai 2013.gada 13.-15.jūnijā Liepājā uzņemt 6 olimpiādes sporta veidus.
2013.gada sākumā, no 1.-3.februārim, pirmo reizi Kurzemē notika Eiropas autorallija čempionāta posms. Sacensības sāksās Liepājā, turpinājās Kuldīgā un finišēja Ventspilī.