Amatieru sports

VEGA 1 PLUDMALES LĪGA - VOLEJBOLS | Nolikums

„Vega 1” pludmales volejbola līga

Liepājas pilsēta 2017. gads

Nolikums - pludmales volejbols

 

I. MĒRĶIS UN UZDEVUMI


1) popularizēt pludmales volejbolu;
2) iesaistīt iedzīvotājus aktīvās sporta nodarbībās;
3) noskaidrot labākos pludmales volejbolistus.

 

II. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

 
Sacensībās piedalās jebkurš volejbola cienītājs no 16 gadu vecuma
Sievietēm un vīriešiem komandā divi dalībnieki. Pārinieks tiek pielozēts.
(Dalībniekiem, kas gatavojas Latvijas jaunatnes Olimpiādei atļauts spēlēt ar savu partneri).
Veterāni vīrieši no 35 gadu vecuma spēlē 3:3(pārinieki tiek izlozēti)
Par veselības stāvokli atbild paši dalībnieki.

 

III. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS


• Liepājas pludmales volejbola laukumi pie Centrālās glābšanas stacijas.
• Pieteikšanās no plkst 17:30 – 17:50.
• Sākums plkst 18:00.
Posmi:
1) 14.06.2017.
2) 28.06.2017. 
3) 12.07.2017.
4) 26.07.2017. 
5) 09.08.2017.
Dalības maksa – 2 Eur uz vienu posmu;
Licences cena uz visu sezonu – 8 Eur.

 

IV. SACENSĪBU NORISE UN VĒRTĒŠANA

 
Sacensības notiek pēc Latvijā apstiprinātiem pludmales volejbola noteikumiem.
Ja sacensībās apakšgrupās vai finālā vienāds punktu skaits divām komandām, tad augstāku vietu ieņem savstarpējās spēles uzvarētājs.
Ja punktu skaits vienāds trīs komandām, tad augstāku vietu ieņem komanda:
• kurai labāka setu attiecība savstarpējās spēlēs;
• kurai labāka punktu attiecība savstarpējās spēlēs;
• kurai labāka setu attiecība visās spēlēs;
• kurai labāka punktu attiecība visās spēlēs.

1) Katrā posmā spēlētāji saņem punktus: par 1. vietu - 1 p. , 2-2p. u.tt., nepiedaloties posmā, spēlētājs saņem pēdējās vietas punktu skaitu plus 3 punkti.
2) Kopvērtējumā tiek vērtēti 4 labākie posmi

Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem spēlētājs:

1. kuram vairāk pirmo vietu, otro vietu, utt.,
2. labāka vieta pēdējā posmā,
3. Piedalījies visos posmos,
4. Kurš vecāks

3) Katrā „Vega 1” Pludmales volejbola līgas posmā izspēles kārtību nosaka galvenais tiesnesis Gatis Špakovskis (tel.29397797) atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita.

 

V. APBALVOŠANA


1) Katrā posmā dalībnieki krāj punktus un sezonas beigās kopvērtējumā apbalvo trīs labākos spēlētājus sieviešu, vīriešu un senioru grupās ar vērienīgām balvām.


VI. SACENSĪBU RĪKOTĀJI

Liepājas tenisa sporta skola sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.


VII. TURNĪRA VADĪBA

Turnīra direktore un galvenais tiesnesis – Agate Gurecka  LTS B- tiesneša kategorija, tālrunis – 29640117, e-pasts: agategurecka@inbox.lv, turnīra koordinators – Elans Strazdiņš, tālrunis – 29256364, e-pasts: elans.strazdins@liepajassports.lv.

Turnīra organizatori patur tiesības, pēc spēlētāju ieteikumiem, turnīra laikā uzlabot, mainīt turnīra nolikumu, par izmaiņām brīdinot spēlētājus, pirms nākošā posma sākuma.


pastāsti par šo