Otro reizi pasniegta Agra Kārkliņa ceļojošā balva (28.11.2016)
pastāsti par šo