Īpašs izlecošais saraksts

Nosaukums

Vārds Uzvārds22222222xxxxxx@apollo.lv
Vārds Uzvārds22222222xxxxxx@inbox.lv

futbola sporta skola
 Futbola skolas lēmums   Futbola skolas nolikums 

 Futbola skolas uzņemšanas un pārcelšanas noteikumi 

 Pāšvērtējuma ziņojums 2016 


Liepājas Futbola skolas direktors – Egils Trušēlis
Tālrunis: +371 26630954
E-pasts: egils.truselis@gmail.com
E-pasts: egils.truselis@liepaja.lv

Liepājas Futbola skolas direktora vietniece - Maruta Vārpiņa
Tālrunis: +371 26621347
E-pasts: maruta.varpina@liepaja.lv

Liepājas Futbola skolas lietvede - Aiga Kristvalde
Tālrunis: +371 20205422
E-pasts: futbols@liepaja.lv