Amatieru sports

BRUĢA BUMBA | Nolikums

 

 

 2017. gada „BRUĢA BUMBA” čempionāts Liepājā

Nolikums

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1. Noskaidrot 2017. gada "Bruģa bumba" čempionāta uzvarētāju komandas.
2. Veicināt basketbola attīstību Liepājā un tās apkārtnē, kā arī popularizēt to iedzīvotāju vidū:

 • popularizēt basketbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, ar pārliecību, ka basketbols ir visiecienītākā sporta spēle, un, kura ir viegli pieejama plašām tautu masām;
 • dot iespēju piedalīties basketbola čempionātā jebkura vecuma un dzimuma spēlētājiem;
 • rūpēties par kvalitāti un kvantitāti.

 

2. ORGANIZATORI

Ielu basketbolu organizē Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde.

 

3. LAIKS UN VIETA

Nr. 

Datums

Vieta

Posma nosaukums

1.  03.06.2017.

tn “KURZEME”

LUKOIL posms

2.  01.07.2017. 

tn “KURZEME”

SPORTLAND posms

3.  05.08.2017.

tn “KURZEME”

tn KURZEME posms

 Visu posmu sacensību sākums plkst.11:00.


4.PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās uz vasaras ielu basketbola čempionāta posmiem ir iespējama savlaicīgi Liepājas Olimpiskā centra info centrā līdz sacensību iepriekšējās dienas pulksten 16:00. Dalības maksa no komandas – 10 Eur. Sacensībām var arī pieteikties sacensību norises vietā no plkst. 09:30 līdz pllkst. 10:00. Dalības maksa sacensību dienā no komandas - 12 Eur.

 

5. DALĪBNIEKI un DALĪBAS MAKSA

   

U-13 (jaunieši): 2004.gadā dzimušie un jaunāki

10 Eur no komandas*

grupa U-99 (vīrieši): bez vecuma ierobežojuma, (2001. gadā dzimušām (U-15) un jaunākām punktu priekšrocības uzsākot spēli)

10 Eur no komandas*

grupa MIX/Siev.: komandā jābūt vismaz 1 sievietei, kā arī spēles gaitā vismaz 1 sievietei jābūt uz laukuma. Ja komandā ir tikai sievietes, komanda iegūst punktu priekšrocību uzsākot spēli attiecībā pret komandu, kurā ir kaut viens vīrietis.

10 Eur no komandas*

*10 Eur no komandas reģistrējoties vismaz 1 dienu iepriekš

*12 Eur no komandas reģistrējoties sacensību dienā

U-99 Vīriešu konkurencē, komandā nedrīkst būt vairāk kā viens Latvijas augstākās līgas spēlētājs

Grupu skaidrojums:

* U-13 konkurencē var piedalīties komandas, kurās ir 2004. gadā dzimušie un jaunāki. Komandā nav noteikti dzimumu ierobežojumi, līdz ar to ir iespējams veidot jaukto komandu, kuras sastāvā ir gan zēni, gan meitenes.

U-99 konkurencē komanda, kura (atzīmējoties par ierašanos sekretariātā, sacensību dienā līdz plkst. 10:00) uzrāda, ka visi komandas dalībnieki dzimuši 2002.gadā vai ir jaunāki (U-15) iegūst priekšrocību tiesības spēlējot pret komandām, kurām šādu tiesību nav ( kaut viens  no komandas vecāks par 15 gadiem). Par šo priekšrocību komandas pārstāvim atkārtoti jāpaziņo spēles tiesnesim ikreiz pirms jaunas spēles. Uzsākot spēli, tiesnešu protokolā tiek fiksēts 3 punktu pārākums pār konkurentiem. Gadījumā, ja abu komandu statuss ir vienlīdzīgs, spēle tiek uzsākta ar 0:0.

MIX/Siev. komandā drīkst būt ne vairāk kā 4 spēlētāji, no kuriem vismaz 1 jābūt sievietei, kā arī visas spēles laikā komandā uz laukuma ir jābūt vismaz 1 sievietei. Komanda, kura (atzīmējoties par ierašanos sekretariātā, sacensību dienā līdz plkst. 10:00) uzrāda, ka visas komandas dalībnieces ir sievietes, iegūst priekšrocību tiesības spēlējot pret komandām, kurām šādu tiesību nav (kuru sastāvā ir vismaz 1 vīrietis). Par šo priekšrocību komandas pārstāvim atkārtoti jāpaziņo spēles tiesnesim ikreiz pirms jaunas spēles.  Uzsākot spēli, tiesnešu protokolā tiek fiksēts 3 punktu pārākums pār konkurentiem. Gadījumā, ja abu komandu statuss ir vienlīdzīgs, spēle tiek uzsākta ar 0:0 (ja abas komandas ir Siev., vai abas ir jauktās komandas).

 

6. PAMATPRINCIPI

1. PIETEIKUMI
1.Turnīrs ir Bruģa Bumba čempionāts, un tajā piedalās visi, kas vēlas.
2.Dalības maksa katrai komandai tiek noteikta 10 Eur reģistrējoties iepriekš vai 12 Eur reģistrējoties sacensību dienā.
3.Dalībnieku skaits vienas komandas pieteikumā uz posmu ir ierobežots - 4 spēlētāji.
4.Spēlētājs drīkst startēt tikai tajā vecuma grupā, kurai viņš atbilst (izņemot MIX grupā).
5.MIX grupā startē jauktā komanda un komanda, kuras sastāvā visas ir sievietes. Visu spēles laiku 1 sievietes līdzdalība uz laukuma ir obligāta. Ja sieviete gūst traumu vai citu iemeslu dēļ nespēj turpināt spēli, tad viņu drīkst nomainīt tikai sieviete vai arī spēli turpina divi spēlētāji. 
6.Ja dalībnieks spēlē savā vecuma grupā un MIX grupā, organizatori nevar garantēt, ka šo grupu spēles nenotiks vienlaicīgi. 
7.Vienas komandas dalībniekiem MIX grupā ieteicams startēt arī vienā komandā citā vecuma kategorijā, nevis startēt atsevišķās komandās. 
8.Pieteicoties turnīram, komanda izvirza vienu savu dalībnieku tālmetiena konkursam, kas norisināsies sacensību laikā. 
9.Ja komanda neierodas uz sacensībām, dalības nauda netiek atmaksāta. 
10.Organizatori garantē katrai komandai posmā kā minimums 3 spēles (pretinieku komandas ierašanos organizatori nevar garantēt). Pārējais paliek pašu meistarības rokās. 

2. SACENSĪBU VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
2.1. Sacensības notiek pēc FIBA un Vasaras ielu basketbola spēles noteikumiem. Noteikumus skatīt Nolikuma pielikumā Nr. 1. 
2.2. Visas spēles tiesās Liepājas labākie basketbola tiesneši.

3.VĒRTĒŠANA
3.1. Kopējo komandas vietu apakšgrupā vienā posmā noteiks pēc sekojoša principa:
* par uzvarētu spēli – 2 punkti;
* par zaudējumu – 1 punkts ;
* par neierašanos uz spēli – 0 punktu;
*ja divām vai vairākām komandām sakrīt punktu skaits, tad augstāko vietu nosaka:
uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;
iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs;
iegūto un zaudēto punktu attiecība visās spēlēs;
ja apakšgrupā rādītāji ir vienādi, tad katras komandas vienam spēlētājam jāizpilda pa trim soda metieniem vienu vai vairākas kārtas līdz noskaidro uzvarētājus.
3.2.Komandu reitings pēc posma un kopvērtējumā tiks noteikts pēc sistēmas, kura ir aprakstīta Pielikumā Nr.2.
3.3.Ja kopvērtējumā komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem tā komanda, kura ir ieņēmusi augstāku vietu pēdējā - noslēguma posmā (t.i. pēdējā no trijiem kopvērtējuma posmiem);
3.4.Par Liepājas vasaras ielu basketbola čempionu un kopvērtējuma uzvarētāju pēc pēdējā posma tiek pasludinātas U13,  U99 un MIX/Siev. uzvarētājukomandas, kuras ir izcīnījušas visvairāk punktu trijos kopvērtējuma posmos;
3.5.Nosakot kopvērtējuma uzvarētāju, tiks ņemti vērā 3 konkrēto posmu rezultāti (vadoties no izcīnīto punktu skaita attiecīgajā posmā). 

4. APBALVOŠANA
4.1.Par galveno balvu – “BRUĢA BUMBA” Vasaras ielu basketbola čempiona statusu cīnās U13,  U99 un MIX/Siev.grupas
4.3.Kopvērtējuma pirmās 3 vietas U13, U-99 un MIX/Siev. grupās, kuras piedalījušās vismaz 2 posmos, tiks apbalvotas arī ar vērtīgām balvām.
4.4.Tiek apbalvoti maksimums četri komandas spēlētāji.

5. CITI NOTEIKUMI
Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, spēles norisē, laikā, vietā un vecuma grupās.

 

PIELIKUMS Nr. 1

"Bruģa bumba"

1. NOTEIKUMI

 1. Spēle notiek pēc basketbola noteikumiem 3 : 3 ar nelielām noteikumu izmaiņām.
 2. Spēle notiek ar organizatoru noteiktajām basketbola bumbām.
 3. Trīs sekunžu zonas nav. Minūtes pārtraukumi netiek doti.
 4. Iesildīšanās laikā, kas notiek trīs minūtes pirms spēles sākuma, nedrīkst “spraust” bumbu grozā no augšas. Pretējā gadījumā spēle sākas ar vienu soda metienu par katru “spraudienu”. Spēles laikā bumbu likt grozā no augšas nav aizliegts ar noteikumu, ka spēlētājs neieķeras stīpā.
  1. ieķeroties stīpā viens soda metiens;
  2. salaužot grozu, komandai tiek piešķirts zaudējums, un organizatori ar komandu vienojās par defekta novēršanu.
 5. Spēles ilgums līdz 11 punktiem vai 7 minūtes, atkarībā no tā, kas tiek sasniegts pirmais. Pārtraukums starp spēlēm 3 minūtes.
 6. Bumba pāriet pie otras komandas pēc iemesta groza.
 7. Strīdus bumba gadījumos bumba pāriet aizsargājošās komandas kontrolē.
 8. Pēc jebkura noteikumu pārkāpuma, spēlē ir jārealizē soda metiens. Par izdarītu pārkāpumu metienā aiz 6,7 metru līnijas, spēlē ir jārealizē divi soda metieni.
 9. Komandai, kura aizsargājas, izcīna vai atgūst bumbu, visās spēles situācijās tā ir jāizspēlē aiz 6,7 metru metiena līnijas. No tās pašas vietas bumbu ievada spēlē arī spēles sākumā.
 10. Visos gadījumos aizsargs drīkst atbilstoši noteikumiem izsist bumbu uzbrucējam no rokām. Vienīgais gadījums, kad nedrīkst bumbu izsist, ja spēlētājs bumbu izspēlē aiz gala līnijas. Sods – tehniskā piezīme.
 11. Grozi, kas gūti spēles laikā tiek skaitīti kā 1 punkts. Rezultatīvs metiens, kas izdarīts aiz 6,7 metru atzīmes, ir 2 punktu vērts.
 12. Nesportisks sods, tehniska piezīme vai spēles laika vilcināšana tiek sodīta ar 1 soda metienu un bumba paliek komandai, kura izpilda soda metienu par šo pārkāpumu.
 13. Ja spēlētājs izdara grūdienu vai sitienu tiesnesim, viņš tiek diskvalificēts uz visām turpmākajām tekošā gada sezonas Vasaras ielu basketbola sacensībām, bet komanda tiek diskvalificēta uz konkrēto posmu.
 14. Atklātu sitienu vai kautiņa gadījumos ar pretinieku spēlētājiem, komanda vai spēlētājs tiek diskvalificēti attiecīgajā posmā un spēlētāja jautājumu izlemj tiesnešu kolēģija, saņemot abu pušu rakstiskus paskaidrojumus.
 15. Ja spēlētājam traumas rezultātā parādās asinis, viņam nekavējoties jāatstāj laukums. Spēlētājs drīkst atgriezties spēlē, kad asiņošana ir apturēta.Ja šo punktu neievēro, pretinieka komanda izpilda 1 soda metienu. 
 16. Visus pārkāpumus nosaka spēles tiesnesis.
 17. Ja kāds no spēlētājiem nopelna personisko piezīmi, tad tiek izpildīti 1 vai 2 soda metieni arī pēc spēles beigu signāla.
 18. Ja tiek gūts grozs no spēles un ir noteikumu pārkāpums metiena brīdī, tad bumba paliek uzbrucēju komandas rīcībā.
 19. Soda metienu izdara spēlētājs, pret kuru izdarīts pārkāpums, traumas gadījumā spēlētājs, kurš nomaina savainoto spēlētāju, bet ja komandai ir mazāk par 4 spēlētājiem, tad jebkurš cits komandas spēlētājs.
 20. Ja uzbrucējs pēc nesekmīga metiena izcīna bumbu, tad viņam ir tiesības uzbrukt grozam no jauna, neizspēlējot bumbu aiz sešu metru līnijas neatkarīgi no atrašanās vietas.
 21. Acīmredzama spēles vilcināšana tiek sodīta ar 1 soda metienu pēc spēles tiesneša lēmuma, kurus izpilda arī pēc spēles beigu signāla. Spēles pēdējās minūtēs, sekundēs bumbas tīša izmešana no laukuma robežām vai neatdošana tiks uzskatīta kā spēles vilcināšana. Spēles tiesnesis ir tiesīgs fiksēt uzbrukuma ilgumu. Gadījumā, ja komanda ilgāku laiku necenšas izdarīt metienu pa grozu, tiesnesis, paceļot roku, signalizē, ka līdz komandas bumbas kontroles beigām atlikušas 10 sekundes.
 22. Spēlētāju maiņa var notikt jebkurā brīdī.
 23. Ja maiņa notiek nepareizi un laukumā vienlaicīgi ir četri spēlētāji, tad:
 • bumba tiek atdota pretinieku komandai;
 • gadījumā, ja šī komanda ir guvusi grozu, tas netiek skaitīts un bumba tiek atdota pretiniekiem.

24. Neizšķirta rezultāta gadījumā spēli turpina līdz pirmajam gūtajam grozam. Sāk tā komanda, kura spēli sākusi aizsargājoties.2. SĪKĀKI SKAIDROJUMI
1.Spēles visos laukumos sākas un beidzas pēc kopēja signāla (izņemot gadījumu, kad sasniegti 11 punkti).
2.Visas spēles var sākt un beigt ar jebkuru spēlētāju skaitu (mazāku par trīs).
3.Ja sākoties spēlei, komanda neierodas laukumā, tai tiek piešķirts zaudējums.
4.Spēles tiesnesis ar monētas palīdzību (vai arī kā savādāk) pirms spēles sākuma izlozē komandu, kura uzsāk spēli.
5.Atsevišķos izņēmuma gadījumos galvenais tiesnesis var lemt par pārspēli (ja nokavēta pirmā spēle, attaisnojošu iemeslu dēļ ne ilgāk kā 30 minūtes no spēles sākuma).

CIENĪJAMIE DALĪBNIEKI, NECENTIETIES PIERĀDĪT SAVU TAISNĪBU AR VĀRDIEM UN NEKOREKTU RĪCĪBU. VADIETIES PĒC PRINCIPA, KA LABĀKAIS UZVAR SPĒLĒJOT LAUKUMĀ, JO NAV NEKAS LABĀKS PAR GODĪGI IZCĪNĪTU UZVARU. VAI NE TĀ?

3. SPĒLES LAIKS
Spēles laiks tiek apturēts tikai pēc nospēlētām 7 minūtēm. Centieties pierādīt savu taisnību tikai spēlē. Strīdoties tiek zaudēts laiks un neiegūti punkti. Spēles garums var tikt mainīts katrā no posmiem; šajā gadījumā tas tiek paziņots tieši pirms attiecīgā posma sākuma.

4. TIESNEŠU PĀRSTĀVIS
1.Ārpus spēles laukuma atrodas spēles tiesnesis, kurš seko, lai spēles sāktos laikā, reģistrē rezultātu, novērš strīdus, kā arī pieņem galīgos lēmumus.
2.Protesta gadījumā komandas iemaksājot 15 Eur varēs iesniegt protestu rakstiskā veidā. Protestus izskata tiesnešu kolēģija. Ja protests būs pamatots un tas tiks akceptēts, 15 Eur tiks izmaksāti atpakaļ. Bez iemaksas protesti netiks uzklausīti un izskatīti.

 

PIELIKUMS Nr. 2

SACENSĪBU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS

1.Kopvērtējumā ieskaitē ņem vērā komandas izcīnītos punktus 3 konkrētajos posmos.

2.POSMU SACENSĪBĀS punkti tiks skaitīti sekojoši:
1.v. - 10 p. 5.v. - 4 p.
2.v. - 8 p. 6.v. - 3 p.
3.v. - 6 p. 7.v. - 2 p.
4.v. - 5 p. 8.v – 1 p.

Kontaktinformācija ielu basketbola jautājumos:
Kaspars Rolavs– Bruģa Bumba 2016 organizators
+371 20066998

IELU FUTBOLS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 1. Popularizēt futbolu Liepājā, Kurzemē un Latvijā.
 2. Iesaistīt jaunus spēlētājus futbola apritē.


2. VADĪBA 

 • Futbola Turnīru (turpmāk tekstā – Turnīrs), „3:3 zibens turnīrs 2017” rīko Biedrība “KV un LP” – turpmāk tekstā Organizatori. 
 • Par spēļu norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis, kuru nozīmē turnīra Organizatori.

3. LAIKS UN VIETA

Nr. 

Datums

Vieta

Posma nosaukums

1.  03.06.2017.

tn “KURZEME”

LUKOIL posms

2.  01.07.2017. 

tn “KURZEME”

SPORTLAND posms

3.  05.08.2017.

tn “KURZEME”

tn KURZEME posms

 Visu posmu sacensību sākums plkst.11:00.

• Spēles norisinās atbilstoši Organizatoru sastādītam spēļu grafikam.
• Turnīra norises vieta: Liepājas pilsētas centrā pie TN Kurzeme un Rožu Laukuma.

4. DALĪBNIEKI

 • Turnīra dalībnieki ir komandu pieteikumos minētie spēlētāji, galvenā tiesneša norīkotie laukuma tiesneši.
 • Spēlētājiem turnīra laikā netiek pieļauta iespēja mainīt komandas. 
 • Komandu formām jābūt pilnīgi nokomplektētām, ar ko tiek saprasts, ka visiem futbolistiem jāspēlē vienādas krāsas kreklos.


5. PIETEIKUMI 

 

 • Komanda jāpiesaka līdz ??.??.2017., plkst. 17:00.
 • Dalības maksa no komandas (10,00 - Eur).
 • Biedrība „KV un LP” 
  Reģ. Nr.: 40008169830
  Adrese: Dārtas iela 21, Liepāja 
  Konta Nr.:LV03UNLA0050016571080 
 • Komandas pieteikšanās ir apstiprināta ar brīdi, kad uz zemāk norādīto kontu saņemts maksājums par dalību.
 • Komandu skaits ir ierobežots - kas pirmais brauc tas pirmais maļ.

 

6. FINANSU NOSACĪJUMI

 • Čempionāta izdevumus sedz Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, biedrība “KV un LP”, komandu dalības maksas.


6. TURNĪRA NOTEIKUMI


• Spēles notiek saskaņā ar LIFA izstrādātiem noteikumiem:
• Spēles ilgums: 1 x 7 minūtes.
• Spēle notiek: 10 x 15 m norobežotā laukumā
• Spēles gaitu un protokolu atzīmē 1 tiesnesis, kas arī pieņem lēmumus par spēles sodiem.
• Spēlētāju maiņas – neierobežotas.
• “Sieniņa” – 2 metri.
• “Pendeles” (soda sitieni) – no laukuma centra (atzīmēta vieta laukuma vidū).
Ikviens sods, var tikt izpildīts kā brīvsitiens vai kā pendele, par ko lemj tiesnesis.
• Ielu futbola turnīros ir aizliegts spēlēt ar apaviem, kas ir ar plastmasas vai metāla naglām ("bučiem").
Spēles uzsākšana (bumbas iemešana laukumā)
• Bumbu tiesnesis ievada spēlē turot izstieptā rokā un apgriežot plaukstu otrādi.

• Sodu pieškiršana (pendele pa tukšiem vārtiem no laukuma centra):
1.spēlētāja spēle ar roku
2.vārtsarga spēle ar roku ārpus sava laukuma
3.spēlētāja piespēle vārtsargam un viņš bumu paņem vai atsit ar roku (spēles laika vilcināšana)
4.par tīšu bummas izraidīšanu ārpus laukuma ar kāju vai roku(vārtsargs)izņemot rekošetu no cita spēlētāja vai bortiem(pats Liepājā ar kāju izsitu un diezgan tālu :),bet mani nesodīja)
5.Jebkura turēšana vai pieturēšana ,grūšana (bortā un netikai) ar roku
6.Par spēli ar kāju pretinieka kājā(kājās)no priekšas ,sāniem vai aizmugures
7.Par soda simulāciju
8.Par lamāšanos spēles laikā uz spēlētājiem ,tiesnešiem ,skatītājiem u.c.

• Ja kāds spēlētājs turas ar rokām pie bortiem ,tad parasts soda sitiens no tās vietas(pretinieks var likt sieniņu 2 metri)
• Gadījumā, ja grupas turnīra izspēles noslēgumā divām vai vairāk komandām ir vienāds izcīnīto punktu skaits, vietu sadalījums tiek noteikts pēc sekojošiem papildus rādītājiem:
1.savstarpējo spēļu rezultāti;
2.labāka iesisto un zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs;
3.lielāks iesisto vārtu skaits visās spēlēs;

• Gadījumā, ja Izslēgšanas kārtas spēle beidzas ar neizšķirtu rezultātu, uzvarētājs tiek noteikts soda sitienu sērijā, katrai komandai izpildot trīs sitienus, ja ar to nepietiek, tad līdz pirmajai kļūdai.

• Spēļu kalendāru organizatori izstrādā atbilstoši un saskaņoti atbilstoši pieteiktajam komandu skaitam turnīrā. Kalendārs un spēles laiki būs pieejami attiecīgā turnīra norises vietā informācijas stendā pie sekretariāta.

• Ikvienā turnīrā noliktās spēles sākas precīzi noteiktajā laikā. Spēle notiek jebkuros laika apstākļos, ja vien turnīra organizatori nav pieņēmuši lēmumu par spēļu pārcelšanu.

• Komandai, kas nav ieradusies uz spēli, vai arī, ja tās spēlētāju skaits spēles sākumā uz laukuma ir mazāks par 3, tiek piešķirts zaudējums ar 0:5. Komandu, kas nav ieradusies uz vairāk kā pusi no turnīra spēlēm, diskvalificē no turnīra un iegūtos rezultātus anulē.

• Par disciplinārpārkāpumiem (rupjība un/vai fizisks uzbrukums pretiniekam, tiesnešiem vai organizatoriem) spēlētāju var diskvalificē vai nu attiecīgo spēlētāju un/vai viņa komandu no turnīra.


7. ABALVOŠANA

• Visu 3 posmu kopvērtējuma uzvarētājus apbalvo ar speciālbalvām.


8. NODROŠINĀJUMS


• Komandas ceļa izdevumus sedz ar saviem līdzekļiem.
• Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā.
• Sacensību rīkotāji nodrošina sporta laukumu, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas palīdzības pieejamību, kā arī turnīra norises vietā nodrošina sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu un ir atbildīgs par to.
• Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus.
KOPVĒRTĒJUMS???

Kontaktinformācija ielu futbola jautājumos:
Jānis Prokners – Bruģa Bumba 2017 ielu futbola galvenais tiesnesis
+371 26526644 


pastāsti par šo