Liepājas KSS meistersacīkstes sporta vingrošanā (13.02.2018)

Liepājas KSS meistersacīkstes sporta vingrošanā

Februāra sākumā Liepājas kompleksajā sporta skolā notika meistarsacīsktes sporta vingrošanā. Sacensībās piedalījās 90 skolas audzēknes no sākuma sagatavošanas grupām, mācību treniņu grupām, sporta meistarības pilnveidošanas grupām un augstās sporta meistarības grupām. Sacensību mērķis bija noskaidrot vingrotāju vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālās sagatavotības līmeni.


Sacensību laikā sportistes veica dažādus vingrinājumus: rāpšanās pa virvi uz laiku, kāju celšana kārienā pie zviedru sienas, tāllēkšana un augstlēkšna, 20 m skrējiens. Vingrotājas veica tādus speciālus vingrojumus kā “Spičaks” (stājas izpildīšana uz rokām ar spēku); “Atslēga” (atvēziens līdz stājai uz rokām  līdztekās). Tika izpildīti vingrojumi, kuri pārbauda lokanību: špagati, tiltiņu u.c.


Sporta vingrošanas nodaļas vecākā trenere Irina Daņilova pastāstīja, ka Latvijas Vingrošanas federācija ir izstrādājusi normatīvus katrai vecuma grupai. Kontroltestus katrs treneri veic savās grupās gada garumā, taču mācību gada vidū, parasti janvārī, mēs rīkojam sacensības visām skolas audzēknēm kopā. Izpildīt kontrolnormatīvus ir ļoti svarīgi, jo no fiziskās un speciālās sagatavošanas ir  atkarīgs kā vingrotāja izpildīs sacensību programmu daudzcīņā un kādā līmenī.


Rezultāti:

2001-2004. dz.g.    1.vieta - KarinaTitova, 2.vieta  - A.Ločmele, 3.vieta - Vasilisa Protasenko;

2005-2006 dz.g.    1.vieta - Darja Eļbe, 2.vieta  - Rebeka Šiško, 3.vieta -  Paula Kristholde;

2007. dz.g.          1.vieta - Anete Retere, 2.vieta  - Jeļena Ivanova, 3.vieta – Marija Petrova;

2008. dz.g. .     1.vieta - Marija Smirnova, 2.vieta  - Maja Deiko, 3.vieta - Sofija Kūla;

2009. dz.g. .     1.vieta - Paula Sofija Sovinska, 2.vieta  - Marta Paula Tenne,
3.vieta - Elīzabeta Anna Auniņa;

2010. dz.g. .     1.vieta - Roberta Lobanova, 2.vieta - Aleksandra Valaine, 3.vieta - Laura Vitola;

2011. dz.g. .      1.vieta - Emilija Juhneviča, 2.vieta  - Emilija Dasko, 3.vieta - Katrīne Šķietniece;

2012 dz.g. .      1.vieta - Līva Blumberga, 2.vieta  - Paula Retere, 3.vieta - Marta Zīverte.


pastāsti par šo